KI i open innovation-samarbete

Source: Life Science Sweden
English translationKI in open innovation collaboration

Genom projektet Ultra-DD ska tidig läkemedelsutveckling bli mer effektiv.

Karolinska Institutet är en av flera aktörer i ett nytt samarbete mellan akademin och fyra stora läkemedelsbolag: Pfizer, Novartis, Bayer och Janssen. Samarbetet kallas Unrestricted Leveraging of Targets for Research Advancement and Drug Discovery, Ultra-DD, och baseras på öppen innovation, open innovation.

Open innovation, när olika aktörer går ihop för att dela med sig av kunskap och resurser, blir allt vanligare i life science-branschen. Syftet med sådana samarbeten är att snabba på innovationsprocessen.

I Ultra-DD, som leds av Michael Sundström, Scientific Director of European Initiatives, SGC, ska fokus ligga på tidig läkemedelsutveckling. Inledningsvis kommer arbetet främst att kretsa kring autoimmuna sjukdomar som myosit och lupus. De resultat som kommer fram genom de olika parternas arbeten kommer att delas genom open source-databaser och inga patent kommer att sökas.

– Det här är nog lite ovant för flera av de stora läkemedelsbolagen, som är vana vid att vara lite hemliga och söka patent, dock har våra partners från läkemedelsbranschen arbetat med oss under längre tid och de ser en styrka i gemensamma satsningar i tidig fas, säger Michael Sundström på Kisps hemsida.

Ultra-DD bygger på idéer och riktlinjer som tagits fram av Wellcome Trust i Oxford. Projektet lanserades i mars och sträcker sig över fem år. Det finansieras bland annat genom EU-finansieringsprogrammet IMI, Innovative Medicines Initiative.

– Totalt är omkring 250 personer över hela världen inblandade i projektet, som finansieras till hälften av läkemedelsindustrin och till hälften med medel från publika och privata forskningsfinansiärer, berättar Michael Sundström.